Psychotherapie

Hier bij Diathema werken we met Contextuele psychotherapie

De term ‘context’ verwijst naar de verbondenheid van een persoon met zijn of haar belangrijke relaties. Menselijke gevoelens, gedachten en gedragingen ontstaan in wisselwerking met de omgeving. Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen zoals gezin, familie, relatie, buurt, werk enzovoort.

In de Contextuele Therapie draait het niet alleen om degene die in therapie is. In de praktijkruimte waar de gesprekken plaatsvinden zijn als het ware alle mensen aanwezig met wie de betrokkene een belangrijke relatie onderhoudt. Ieders belang, of dit nu van ouders, partner, kinderen of collega's is, wordt meegewogen in de gesprekken.

Een zo eerlijk mogelijke relatie tussen betrokkene en de context waarin hij of zij functioneert, kan een mogelijk conflict doorbreken en de dialoog herstellen. Centraal staat de betrouwbaarheid in relaties. In betrouwbare relaties ontstaat er ruimte voor de groei van het individu en kan een duidelijke positie ingenomen worden in het leven.

Binnen de contextuele therapie zijn relaties heel belangrijk: wat gebeurt er tussen mensen en hoe gaan we met elkaar om?

In deze gesprekken richten wij ons op de cliënt in communicatie met zijn of haar omgeving, of in dialoog met zichzelf. Als therapeut zoek ik samen met mijn cliënten naar wat voor hen kan helpen. Daarbij gaan wij op zoek naar de krachten en mogelijkheden van henzelf en hun leefomgeving. Door die te versterken kunnen cliënten meer grip krijgen op bepaalde situaties in het heden of uit het verleden.

Het doel richt zich op datgene waarop de cliënt vastloopt in zijn leven in zijn totaliteit te benaderen en een nieuwe innerlijke beweging in gang te zetten, gericht op heling met zichzelf en groei van het zelfactualisatiepotentieel.

In het belang van de cliënt, en vermits zijn akkoord  wordt er samen gewerkt met de huisarts, psychiater en andere hulpverlener.